Nhà sáng lập quỹ Animoca Brands, Yat Siu, đã đề xuất AIP-297 với mục tiêu thành lập Sister DAO, một kho bạc cộng đồng mới, nhằm mở rộng phạm vi sử dụng của ApeCoin (APE). Đây là một bước tiến quan trọng để tăng cường tính linh hoạt và giá trị của ApeCoin trong cộng đồng.

image 42

Với việc thành lập Sister DAO, chúng ta sẽ tạo ra một không gian cộng đồng mạnh mẽ và đáng tin cậy, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội sáng tạo và tương tác cho cộng đồng sử dụng ApeCoin. Kho bạc cộng đồng này sẽ giúp chúng ta khám phá và phát triển các ứng dụng mới của ApeCoin, mở rộng phạm vi sử dụng và tận dụng tối đa tiềm năng của nó.

Theo đề xuất AIP-297, Sister DAO sẽ hoạt động song song và đồng thời với DAO chính của ApeCoin. Mục tiêu của đề xuất này là định vị APE như một token Web3 có khả năng áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau, thay vì chỉ có chức năng quản trị hệ sinh thái như trước đây.

Theo kế hoạch, nhà sáng lập đề xuất ApeCoin DAO sẽ phân bổ tổng cộng 750.000 USD APE vào kho bạc Sister DAO. Trong đó, 500.000 USD sẽ được sử dụng để mua NFT từ các lĩnh vực đa dạng như nghệ thuật, metaverse, gaming và nhiều lĩnh vực khác. Còn lại, 250.000 USD sẽ được sử dụng cho các giao dịch NFT phát sinh và hỗ trợ bảo trì kho bạc.

Việc thành lập Sister DAO và phân bổ nguồn lực APE vào đó sẽ tạo ra một hệ sinh thái mở rộng và đa dạng hơn cho ApeCoin. Điều này không chỉ mở ra cơ hội đầu tư và sử dụng APE trong nhiều lĩnh vực, mà còn tạo ra sự tương tác và tương tác tích cực trong cộng đồng.

Danh sách các NFT được đề xuất mua đầu tiên bởi Sister DAO. Đây là một danh sách đa dạng bao gồm các dự án nổi tiếng như Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Bored Ape Kennel Club, Mocaverse, Cool Cats, World of Women, Pudgy Penguins và KODA’s. Các NFT này sẽ được mua với mức giá thấp nhất có thể để tạo ra sự đa dạng và giá trị cho cộng đồng.

Sister DAO sẽ có vai trò quan trọng trong việc quyết định mua lại NFT và phát triển các sản phẩm IP NFT. Mỗi thành viên sở hữu 1 APE sẽ có quyền bỏ phiếu và tham gia vào quản trị các quyết định này. Đây là một cách để đảm bảo tính minh bạch và tương tác trong cộng đồng ApeCoin.

Đáng chú ý, đề xuất từ nhà sáng lập Animoca Brands đã nhận được 76% phiếu thuận tính đến thời điểm viết bài. Điều này cho thấy sự đồng thuận và sự ủng hộ mạnh mẽ đối với kế hoạch phát triển mới của ApeCoin. Phiên bỏ phiếu dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 21/09

image 43