Cộng đồng SushiSwap đang tích cực thảo luận về một đề xuất quan trọng nhằm thay đổi tokenomics của SUSHI. Mục tiêu của đề xuất này là tăng tính tiện ích của token và đem lại lợi ích bền vững cho các bên tham gia. Thay đổi này được hy vọng sẽ mang lại những cải tiến đáng kể và thúc đẩy sự phát triển của SushiSwap. Cộng đồng đang đánh giá và thảo luận kỹ lưỡng để đảm bảo rằng những thay đổi đề xuất sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho hệ sinh thái SushiSwap và cộng đồng người dùng.

image 2

CEO Jared Gray đã chính thức công bố một đề xuất quan trọng liên quan đến giao thức SushiSwap. Đề xuất này nhằm thay đổi tokenomics của đồng native token SUSHI, nhằm đưa token này trở thành trọng tâm trong sự phát triển và tăng trưởng của dự án. Mục tiêu của đề xuất là tạo ra một hệ sinh thái token mạnh mẽ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của dự án SushiSwap trong tương lai. CEO Jared Gray hy vọng rằng việc thay đổi tokenomics sẽ mang lại nhiều cơ hội mới và tăng cường giá trị của token SUSHI cho cộng đồng người dùng.

image 3

Theo đó, CEO Jared Gray đã chỉ ra một số vấn đề hiện tại của SushiSwap và đề xuất giải pháp như sau:

  1. Trợ cấp thanh khoản: Đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của việc trợ cấp thanh khoản, từ đó giảm phát thải SUSHI hàng năm.
  2. Cân bằng giá trị: Đề xuất đảm bảo cân bằng giữa lượng phát thải SUSHI và thu nhập của Sushi Bar, nhằm tạo ra một cách tiếp cận cân bằng hơn.
  3. Ổn định tài chính: Đề xuất giải quyết tỷ lệ phát thải so với thu nhập, nhằm nâng cao tính ổn định của dự án.
  4. Ưu đãi Nhà cung cấp thanh khoản (LP): Đề xuất điều chỉnh ưu đãi dành cho LP của SushiSwap, nhằm duy trì tính cạnh tranh với các giao thức khác.
  5. Sửa đổi cơ chế staking xSushi: Đề xuất xem xét việc sửa đổi cơ chế staking xSushi, để tạo ra nhiều động lực hơn.
  6. Phân phối xSushi: Đề xuất giải quyết việc phân phối công bằng hơn cho người tham gia thông qua cơ chế staking.

Điểm đáng chú ý là đề xuất cũng nhấn mạnh việc gia tăng thu nhập cho giao thức thông qua nhiều nguồn doanh thu khác nhau, không chỉ từ phí giao dịch. Cụ thể, các nguồn doanh thu bao gồm phí giao dịch, phí định tuyến, phí staking và các mối quan hệ đối tác chiến lược.

Mục tiêu chính của đề xuất này là mang lại lợi ích bền vững cho tất cả các bên tham gia giao thức SushiSwap, bao gồm nhà cung cấp thanh khoản, holder xSushi, trader và hệ sinh thái xoay quanh SushiSwap.

Hiện tại, đề xuất đang được đưa ra để cộng đồng holder SUSHI tham gia biểu quyết. Trong khi đó, giá token SUSHI duy trì ổn định trong khoảng 0,99 USD trong 24 giờ qua.