Hoạt động được thực hiện nhiều nhất trong không gian tiền điện tử là giao dịch. Ngày càng có nhiều người mua và bán tiền điện tử để tạo ra lợi nhuận. Hiện nay, có rất nhiều cách để tiếp cận giao dịch tiền điện tử và bài viết này sẽ giới thiệu ba chiến lược giao dịch mà bạn có thể sử dụng trên thị trường.

Phân tích cơ bản

Ý tưởng về phân tích cơ bản như một chiến lược giao dịch xuất phát từ việc sử dụng nó trong các thị trường truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu. Nguyên tắc đằng sau phân tích cơ bản là xác định các tài sản được thị trường định giá thấp. Nếu bạn có thể làm được điều này, thì bạn sẽ có thể thu được lợi nhuận từ việc tăng giá khi thị trường rộng lớn hơn nhận ra giá trị của tài sản mà bạn đã mua từ lâu. Phân tích cơ bản là một chiến lược dài hạn, vì vậy bạn sẽ cần phải sẵn sàng nắm giữ tài sản trong một thời gian khá dài.

Hiện nay, việc tìm được một tài sản được định giá thấp là rất khó, nhưng trong các thị trường truyền thống, các biện pháp như Tỷ lệ Giá trên Thu nhập và Tỷ lệ Thu nhập trên mỗi Cổ phiếu thường được sử dụng. Tuy nhiên, những số liệu này không áp dụng cho tiền điện tử như Bitcoin, vì nó không phải là một công ty. Thay vào đó, các biện pháp khác nhau phải được sử dụng, chẳng hạn như chất lượng của nhóm phát triển tiền điện tử và đề xuất giá trị của tiền điện tử.

chiến lược giao dịch

Giao dịch xoay vòng

Giao dịch xoay vòng có lẽ là một trong những chiến lược phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng trên thị trường. Điều này là do chiến lược giao dịch xoay vòng rất phù hợp cho các thị trường biến động. Điều này đặc biệt hữu ích đối với thị trường tiền điện tử vì chúng ta thường thấy giá Bitcoin dao động mạnh trong khoảng thời gian hàng giờ. Để có thể thực hiện đúng chiến lược này đòi hỏi một người có khả năng biết được thời điểm thị trường sẽ dao động lên hoặc xuống. Vì vậy, làm quen với hành động giá sẽ mang lại cho bạn lợi thế lớn với chiến lược này. Ngoài ra, có một thiết lập tự động và sử dụng các bot tiền điện tử và các nhóm tín hiệu (ví dụ: tín hiệu Binance) sẽ giúp bạn cải thiện việc thực hiện mục nhập, điều này cực kỳ quan trọng trong việc tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.

Giao dịch chênh lệch giá

chienluoc3 min

Chiến lược giao dịch chênh lệch giá là một chiến lược đặc biệt phù hợp với không gian tiền điện tử. Điều này là do tiền điện tử thường được giao dịch trên nhiều sàn giao dịch và do đó, thường xảy ra trường hợp giá Bitcoin chẳng hạn sẽ được giao dịch ở các mức giá hơi khác nhau trên các sàn giao dịch khác nhau. Ví dụ: Bitcoin có thể được giao dịch ở mức 11.000 đô la trên Coinbase, nhưng giao dịch cao hơn một chút ở mức 11.100 đô la trên Binance. Chiến lược kinh doanh chênh lệch giá cho phép bạn khai thác chênh lệch giá này để tạo ra lợi nhuận nhất quán.

Kết luận

Có nhiều loại chiến lược hơn mà các nhà giao dịch sử dụng để đạt được lợi thế trên thị trường. Điều quan trọng là tìm ra chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch của bạn, vì vậy hãy đảm bảo tìm chiến lược giao dịch mà bạn cảm thấy thoải mái nhất để có thể tạo ra lợi nhuận nhất quán và đáng tin cậy.