Trong khi toàn thị trường tiền điện tử đang điều chỉnh thì GMT và GST, hai token của dự án Move to earn STEPN, liên tục ghi nhận ATH mới.

Đêm 28/04, Coinbase thông báo sẽ list 2 token của dự án STEPN là GMT và GST. Một bước tiến rất lớn của ngách Move to earn.

image 394

Ngay sau khi có thông tin này, GMT đã tiếp tục phá ATH với mức giá 3.93$ (tức là x393 lần so với giá IEO). Hiện tại Cap của GMT đã đạt mức 2.3 tỉ đô.

Bản cập nhật mới nhất cũng cho thấy rằng người dùng không được gửi đồng GMT và GST qua các mạng khác vì 2 đồng token này chỉ được hỗ trợ trên mạng Solana. Giá trị của GMT và GST dự kiến sẽ tăng đột biến sau khi niêm yết trên Coinbase, như trường hợp thường xảy ra với việc niêm yết trên sàn giao dịch Coinbase.