Cryptoys, một công ty khởi nghiệp về NFT, cho biết đã gọi vốn $23 triệu đô la trong vòng Series A do A16z dẫn đầu. Công ty này hướng đến việc kết hợp NFT với thế giới gaming và đồ chơi ảo để tạo ra “cryptoyverse”, nơi sẽ ứng dụng play-to-earn và phát hành các token.

Cryptoys đã huy động được 23 triệu USD trong vòng Series A

Sự khủng hoảng của thị trường NFT đang tác hưởng đến giá và sự phổ biến của các dự án NFT. Tuy nhiên, một số dự án đã trở mình và thậm chí còn phát triển mạnh mẽ. Một trong số đó là Cryptoys, một công ty khởi nghiệp NFT với vòng gọi vốn thành công.

Vòng gọi vốn Series A, huy động được 23 triệu đô la, được dẫn đầu bởi a16z crypto, và sự tham gia của các công ty khác bao gồm Mattel, Dapper Labs, Draper & Associates, Acrew Capital, Coinfund, Animoca Brands và Sound Ventures.

shutterstock 1430140070

Công ty sẽ dùng dòng tiền này để phát triển thêm nền tảng “cryptoyverse”, nhằm mục đích lôi kéo những người trẻ tuổi tham gia vào NFT với tính năng play-to-earn trên nền tảng Flow blockchain, cùng một công nghệ trên app NBA Top Shot của Dapper Labs.

Về việc đưa người dùng trẻ tuổi vào nền tảng chơi trò chơi và play-to-earn này, CEO Will Weinraub của Cryptoys đã tuyên bố:

“Chúng ta phải lùi lại một nhịp trước sự ồ ạt của Web3 và cần tiến hành từng bước nhỏ để thu hút hàng triệu triệu người đến với những mô hình mới này.”

CEO Will Weinraub

Arianna Simpson, một thành viên hợp danh của a16z, người cũng tham gia vào seed round của công ty, cho biết:

“Sự sáng tạo và câu chuyện của Cryptoys sẽ làm hài lòng và kích thích thế hệ người dùng và những người sưu tầm tiếp theo.”

Vận hành và quan hệ đối tác

Công ty xem xét các hướng đi tương tự, bao gồm việc chơi game để giành được NFT và tham gia platform. Để thêm doanh thu, nền tảng dự định phát hành một cặp tokens, Toyken và Binary Dust.

png 20220628 164551 0000

Cryptoys gần đây đã hợp tác với Mattel, công ty cũng đóng góp vào vòng tài trợ này, để đưa một số dòng đồ chơi thực tế của công ty vào thế giới ảo. Theo báo cáo, những IP này có thể bao gồm đồ chơi như Hot Wheels, Barbie và Masters of the Universe, nhưng chưa có sản phẩm nào được công ty xác nhận. Chúng sẽ được bán dưới dạng avatars để sử dụng trong Cryptoyverse của Cryptoys.

Nguồn: Dịch từ Bitcoin.com