Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về thế giới Web3, việc hiểu các DAO, cách chúng hoạt động và cách tham gia vào chúng sẽ hữu ích.

DAO là gì?

DAO – Decentralized Autonomous Organization, hay “Tổ chức tự trị phi tập trung”, là một thực thể do cộng đồng lãnh đạo không có cơ quan trung ương. Nó hoàn toàn tự chủ và minh bạch: hợp đồng thông minh đặt ra các quy tắc nền tảng, thực hiện các quyết định đã thỏa thuận và tại bất kỳ thời điểm nào, các đề xuất, biểu quyết và thậm chí chính mã có thể được kiểm toán công khai.

Cuối cùng, một DAO được quản lý hoàn toàn bởi các thành viên cá nhân của nó, những người cùng đưa ra các quyết định quan trọng về tương lai của dự án, chẳng hạn như nâng cấp kỹ thuật và phân bổ ngân quỹ.

Nói chung, các thành viên cộng đồng tạo ra các đề xuất về các hoạt động trong tương lai của giao thức và sau đó cùng nhau bỏ phiếu cho từng đề xuất. Sau đó, các đề xuất đạt được một số mức độ đồng thuận được xác định trước sẽ được chấp nhận và thực thi bởi các quy tắc được khởi tạo trong hợp đồng thông minh.

Cấu trúc phân cấp quen thuộc được thấy trong các tập đoàn lớn nhường chỗ cho sự cộng tác của cộng đồng theo khuôn khổ này. Mỗi thành viên riêng lẻ của DAO giám sát giao thức ở một số cấp độ.

Một phần của khuôn khổ này là sự liên kết của các biện pháp khuyến khích. Có nghĩa là, lợi ích tốt nhất của cá nhân là được thẳng thắn biểu quyết và chỉ phê duyệt các đề xuất phục vụ lợi ích tốt nhất của giao thức chính.

DAO hoạt động như thế nào?

Các quy tắc của DAO được thiết lập bởi một nhóm thành viên cốt lõi của cộng đồng thông qua việc sử dụng các hợp đồng thông minh. Các hợp đồng thông minh này đặt ra khuôn khổ nền tảng mà DAO sẽ hoạt động. Chúng rất dễ nhìn thấy, có thể xác minh và có thể kiểm tra công khai để bất kỳ thành viên tiềm năng nào cũng có thể hiểu đầy đủ cách thức hoạt động của giao thức ở mỗi bước.

Khi các quy tắc này được chính thức viết vào blockchain, bước tiếp theo là xoay quanh việc cấp vốn: DAO cần tìm ra cách nhận tiền tài trợ và cách quản lý tốt nhất.

Điều này thường đạt được thông qua phát hành token, theo đó giao thức bán token để gây quỹ và lấp đầy kho bạc DAO.

DAO

Đổi lại tiền pháp định của họ, chủ sở hữu token được trao một số quyền biểu quyết nhất định, thường tỷ lệ với số tiền nắm giữ của họ. Sau khi cấp vốn xong, DAO đã sẵn sàng để triển khai.

Tại thời điểm này, một khi mã được đưa vào hoạt động, nó không còn có thể được thay đổi bằng bất kỳ cách nào khác ngoài sự đồng thuận đạt được thông qua biểu quyết của thành viên. Có nghĩa là, không có thẩm quyền đặc biệt nào có thể sửa đổi các quy tắc của DAO; nó hoàn toàn phụ thuộc vào cộng đồng những người sở hữu mã thông báo để quyết định.

Làm sao để tham gia vào DAO

Khi bạn đã tìm thấy một dự án quan tâm, có một số cách khác nhau để tham gia trực tiếp. Tôi cảm thấy điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các DAO đều hoạt động với cùng một mục đích, vì vậy bước đầu tiên là tìm ra chức năng cốt lõi của mỗi DAO.

Đối với các DAO tập trung vào quản trị kỹ thuật, điều quan trọng là phải hiểu loại quyền biểu quyết nào được cấp cho chủ sở hữu token và loại đề xuất nào đang được tiến hành.

Trong một số trường hợp như Uniswap, chủ sở hữu token có thể bỏ phiếu về việc phân phối một phần phí mà giao thức thu. Trong các giao thức khác như Hợp chất, chủ sở hữu token có thể bỏ phiếu về việc phân phối các phí giao thức này đối với việc sửa lỗi và nâng cấp hệ thống.

Cách tiếp cận này cũng cho phép những người làm nghề tự do và những người thường quan tâm đến dự án có thể tham gia đột xuất và nhận tiền công cho công việc của họ thông qua các dự án do DAO tài trợ (DAO thường xuyên đăng các loại dự án đặc biệt này trên máy chủ Discord của họ).

Đối với các DAO khác, trọng tâm không phải là quản trị các khía cạnh kỹ thuật của giao thức, mà tập trung nhiều hơn vào phân bổ ngân quỹ.

Ví dụ: SharkDAO tồn tại chủ yếu để tạo điều kiện cho việc gộp quỹ của từng chủ sở hữu token riêng lẻ như một phương tiện để có được các NFT quý hiếm mà nếu không quá đắt đối với người bình thường. Cách tiếp cận này mang đến những cơ hội mới cho các cá nhân để tận dụng sức mạnh của một nhóm tài sản tập thể.

DAO 3 min

Một trong những điểm mấu chốt ở đây là tính minh bạch trong DAO. Thông tin chi tiết của từng đề xuất luôn có sẵn, lịch sử bỏ phiếu liên tục được ghi lại và thậm chí có thể quan sát hồ sơ biểu quyết của những chủ sở hữu token cụ thể.

Các DAO thường kêu gọi cộng đồng xây dựng những ý tưởng thú vị thông qua các dự án được tài trợ và các cá nhân có đầu óc kinh doanh có thể tự do gửi đề xuất để giúp dẫn dắt sự phát triển trong tương lai của một giao thức.

Mức độ tham gia của DAO khác nhau. Bạn có thể chọn hoán đổi thành token quản trị; bạn có thể tham gia DAO’s Discord và thực hiện các dự án thực tế mà bạn được đền bù cho đóng góp của mình; bạn thậm chí có thể đầu tư vào các DAO mà bạn quan tâm bằng cách kết nối mạng tại các hội nghị.