STEPN là một trong những người tham gia mới nhất trong không gian Web 3.0 sôi động, cụ thể là trong danh mục phong cách sống. Nó kết hợp sức mạnh của truyền thông xã hội với trò chơi để kiếm tiền và thúc đẩy mọi người di chuyển xung quanh nhiều hơn. Ứng dụng lấy cảm hứng từ sự thành công của Axie Infinity để cung cấp trải nghiệm SocialFi và GameFi mới cho người dùng.

Vào ngày 18/03/2022, Kucoin đã thông báo sẽ niêm yết đồng GMT và hỗ trợ giao dịch cặp GMT và GST

STEPN (GMT) có sẵn trên nhiều thị trường trong sàn giao dịch KuCoin, bao gồm Giao ngay, Bot giao dịch ký quỹ và thậm chí cho vay.