Khối lượng giao dịch là gì?

Khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch là tổng số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch cho một chứng khoán cụ thể. Nó có thể được đo lường trên bất kỳ loại chứng khoán nào được giao dịch trong một ngày giao dịch.

Khối lượng giao dịch hoặc khối lượng giao dịch được đo lường trên cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai và tất cả các loại hàng hóa.

Ý chính:

  • Khối lượng giao dịch là tổng số cổ phiếu hoặc hợp đồng được trao đổi giữa người mua và người bán chứng khoán trong giờ giao dịch của một ngày nhất định.
  • Khối lượng giao dịch là thước đo hoạt động và tính thanh khoản của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Khối lượng giao dịch cao hơn được coi là tích cực hơn khối lượng giao dịch thấp hơn vì chúng có nghĩa là thanh khoản hơn và khớp lệnh tốt hơn.

Hiểu về khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch đo lường tổng số cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch cho một chứng khoán cụ thể trong một khoảng thời gian xác định. Nó bao gồm tổng số cổ phiếu được giao dịch giữa người mua và người bán trong một giao dịch. Khi chứng khoán được giao dịch tích cực hơn, khối lượng giao dịch của chúng cao, và khi chứng khoán ít được giao dịch tích cực hơn, khối lượng giao dịch của chúng thấp.

Khối lượng giao dịch hoạt động thế nào?

Mỗi sàn giao dịch thị trường theo dõi khối lượng giao dịch của mình và cung cấp dữ liệu khối lượng. Khối lượng số giao dịch được báo cáo thường xuyên mỗi giờ một lần trong suốt ngày giao dịch hiện tại. Khối lượng giao dịch được báo cáo hàng giờ này là ước tính. Khối lượng giao dịch được báo cáo vào cuối ngày cũng chỉ là ước tính. Số liệu thực tế cuối cùng được báo cáo vào ngày hôm sau.

Khối lượng cho các nhà đầu tư biết về hoạt động và tính thanh khoản của thị trường. Khối lượng giao dịch cao hơn cho một chứng khoán cụ thể có nghĩa là thanh khoản cao hơn, khớp lệnh tốt hơn và thị trường hoạt động tích cực hơn để kết nối người mua và người bán. Khi các nhà đầu tư cảm thấy do dự về hướng đi của thị trường chứng khoán, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai có xu hướng tăng lên, điều này thường khiến quyền chọn và hợp đồng tương lai trên các chứng khoán cụ thể được giao dịch tích cực hơn. Khối lượng giao dịch nhìn chung có xu hướng cao hơn vào gần thời điểm mở cửa và đóng cửa của thị trường, vào các ngày Thứ Hai và Thứ Sáu. Nó có xu hướng thấp hơn vào giờ ăn trưa và trước kỳ nghỉ.

Khối lượng giao dịch và nhà đầu tư

Các nhà giao dịch sử dụng các yếu tố giao dịch khác nhau trong phân tích kỹ thuật. Khối lượng giao dịch là một trong những yếu tố kỹ thuật đơn giản nhất được các nhà giao dịch phân tích khi xem xét các giao dịch trên thị trường. Khối lượng giao dịch trong quá trình tăng hoặc giảm giá lớn thường rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì khối lượng lớn kèm theo sự thay đổi giá có thể chỉ ra các chất xúc tác giao dịch cụ thể. Khối lượng lớn liên quan đến những thay đổi theo hướng về giá cũng có thể giúp củng cố hỗ trợ cho giá trị của một chứng khoán.

Mức khối lượng cũng có thể giúp các nhà giao dịch quyết định về thời gian cụ thể cho một giao dịch. Các nhà giao dịch tuân theo khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của một chứng khoán trong thời gian ngắn hạn và dài hạn hơn khi đưa ra quyết định về thời gian giao dịch. Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng một số chỉ báo phân tích kỹ thuật kết hợp khối lượng. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) quy định việc bán chứng khoán của các thương nhân. Theo Quy tắc 144, người bán không được bán chứng khoán vượt quá 1% số cổ phiếu đang lưu hành của cùng loại đang được bán.

Ví dụ về khối lượng giao dịch

Giả sử một thị trường bao gồm hai nhà giao dịch, nhà giao dịch 1 và nhà giao dịch 2. Nhà giao dịch thứ nhất mua 500 cổ phiếu ABC và bán 250 cổ phiếu XYZ. Nhà giao dịch kia bán 500 cổ phiếu đó và mua 250 cổ phiếu XYZ cho nhà giao dịch thứ nhất. Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường là 750 (500 cổ phiếu ABC + 250 cổ phiếu XYZ). Điều này là do chúng tôi không tính hai lần khối lượng — khi nhà giao dịch 1 mua 500 cổ phiếu ABC từ nhà giao dịch 2, chỉ 500 cổ phiếu được tính. Tương tự như vậy, chỉ 250 cổ phiếu XYZ sẽ được ghi nhận trên bảng kiểm đếm khối lượng.

Investopedia không cung cấp các dịch vụ và lời khuyên về thuế, đầu tư hoặc tài chính. Thông tin được trình bày mà không xem xét đến mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro hoặc hoàn cảnh tài chính của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Đầu tư có rủi ro, bao gồm cả khả năng mất gốc.