Các dự án đã được tích hợp với LayerZero có thể dễ dàng mở khóa chức năng opBNB trong ứng dụng dApp của họ.

image 15

Vào ngày 12/10/2023, giao thức cross-chain LayerZero đã chính thức khởi chạy trên opBNB – giải pháp mở rộng layer-2 của BNB Chain.

Sự tích hợp này cho phép các dự án đã sử dụng LayerZero mở khóa chức năng opBNB trong ứng dụng của họ, nhằm tối ưu hóa khả năng tương tác giữa các chuỗi blockchain. Điều này mang lại sự linh hoạt và tiện lợi cho các dự án, giúp họ tận dụng ưu điểm của opBNB để thực hiện các giao dịch và tương tác cross-chain một cách hiệu quả.

LayerZero là một giao thức được xây dựng để cho phép các blockchain khác nhau tương tác và giao tiếp liền mạch (như chuyển dữ liệu, tài sản và thông tin) một cách an toàn mà không cần phải dựa vào sự can thiệp của một bên trung gian.

image 14

Ngày 13/09/2023, opBNB đã chính thức ra mắt mainnet. Đây là một mạng lưới mở rộng tương thích với Ethereum Virtual Machine (EVM), được xây dựng dựa trên nền tảng OP Stack của Optimism và sử dụng giải pháp Optimistic Rollups. Mục tiêu của opBNB là mang lại nhiều lợi ích về phí giao dịch, tốc độ mạng lưới, độ bảo mật và khả năng mở rộng cho người dùng trong lĩnh vực tài chính phi tập trung trên toàn thế giới.

Việc tích hợp LayerZero vào opBNB mang lại ý nghĩa quan trọng đối với hệ sinh thái blockchain. Điều này không chỉ là sự đổi mới kỹ thuật mà còn tăng cường khả năng di chuyển tài sản và đảm bảo sự liền mạch dữ liệu trên nhiều mạng lưới khác nhau.

Điều này cũng là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố vị thế của LayerZero. Trong thời gian gần đây, LayerZero đã tích cực mở rộng mạng lưới và chứng tỏ sức mạnh của giao thức omnichain thông qua các thoả thuận hợp tác chất lượng. Các hoạt động bao gồm hợp tác với Conflux để phát triển SIM card trên blockchain và trở thành verifier mặc định của Google Cloud nhằm tăng cường bảo mật dữ liệu blockchain.