Nến nhấn chìm là gì?

Nến nhấn chìm là một nến đảo ngược xu hướng bao gồm hai nến, trong đó nến kết thúc (nến thứ 2) nhấn chìm hoàn toàn toàn bộ phần thân của nến thứ nhất. Nến nhấn chìm có thể khác nhau về hình thức cho dù đó là xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Loại nến này có 2 loại:

Nến nhấn chìm tăng

nến nhấn chìm

Hình nến nhấn chìm tăng được tìm thấy trong xu hướng giảm cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng . Trong thanh nến này, nến thứ 2 sẽ nhấn chìm toàn bộ thân nến đỏ thứ nhất và đóng cửa trên mức cao của nến trước đó. Điều này cho thấy áp lực mua tăng mạnh. Nến nhấn chìm tăng cũng có thể xuất hiện giữa xu hướng tăng liên tục, nó không có nghĩa là được giao dịch mà là với một số loại chiến lược để tăng hệ số lợi nhuận và tỷ lệ phần trăm chiến thắng.

Cách giao dịch với nến nhấn chìm tăng:

image 10 min

Mua sau khi cây nến đóng cửa hoàn toàn và dừng lỗ dưới mức thấp của cây nến và chốt lời ở mức kháng cự tiếp theo.

Nến nhấn chìm giảm

image 11 min

Nó hoàn toàn ngược lại với một nến nhấn chìm tăng giá, được tìm thấy trong một xu hướng tăng cho biết sự bắt đầu của xu hướng giảm . Ở đây nến đầu tiên nhỏ và tăng trong khi nến tiếp theo nhấn chìm thân nến trước đó và đóng cửa dưới mức thấp.

Cách giao dịch với nến nhấn chìm giảm:

image 12.png

Bán sau khi cây nến đóng cửa hoàn toàn và cắt lỗ trên mức cao của cây nến và chốt lời là vùng hỗ trợ tiếp theo.