Rủi ro triển khai smart contract luôn là một vấn đề đau đáu trong cộng đồng DeFi và layer-2. Đây chính là bài toán mà người sáng lập zkSync muốn giải quyết. Vào ngày 02/09, Alex Glochowski – người sáng lập zkSync đã giới thiệu một đề xuất quản trị mới có tên gọi L1 Fork, kèm theo ý tưởng thiết lập tòa án on-chain với cấu trúc tương tự ngoài đời thực.

Screenshot 2023 09 04 101441

Trước khi đi vào chi tiết, người sáng lập zkSync đã nhấn mạnh nhược điểm của các hệ thống quản trị hiện tại. Các nền tảng thường gặp khó khăn khi tiến hành nâng cấp và không thể đáp ứng trong các tình huống khẩn cấp. Hơn nữa, việc chuyển đổi tài sản sang layer-1 như Ethereum chỉ tạo ra thêm vấn đề mà không giải quyết được gì. Điều này là do việc fork tài sản trở nên phức tạp và làm cho quá trình nâng cấp trở nên khó khăn hơn.

Theo Alex, việc thiết lập tòa án on-chain mô phỏng một cấu trúc tương tự đời thực là giải pháp cho bài toán trên. Với hệ thống này, mỗi giao thức có thể tự thiết lập khung quản trị riêng của mình và áp dụng cơ chế nâng cấp thông thường hoặc khẩn cấp. Đặc biệt, giai đoạn kháng cáo được tạo ra để mọi người có thể đề xuất xem xét lại quyết định của tòa án. Các tòa án này sẽ được kết nối với tòa án tối cao của Ethereum và hoạt động hoàn toàn phi tập trung.

Mục tiêu cuối cùng của đề xuất này là xây dựng sự đồng thuận xã hội và thay thế cấu trúc truyền thống, từ đó bảo vệ các giao thức khỏi sự can thiệp chính trị và nâng cao vị thế của Ethereum.

Tuy nhiên, một đại diện từ Uniswap đã bày tỏ quan điểm không ủng hộ ý tưởng về việc thiết lập hệ thống tòa án của người sáng lập zkSync.