Nhìn lại 2 tháng vừa qua, đặc biệt là thời điểm mở realm BSC vào ngày 30 tháng 4, 2022.

Việc cùng lúc mở cả hai realm, một bước đi chưa từng có tiền lệ đã khiến StepN phải chịu nhiều tổn thất, nhưng bên cạnh đó đội ngũ cũng đã học được nhiều điều, bây giờ chúng tôi muốn đánh giá việc này một cách khách quan, chia sẻ kế hoạch của chúng tôi và hy vọng có thể cải tiến hệ thống kinh tế của StepN trước khi mở ra realm tiếp theo.

Kỳ vọng của đội ngũ StepN

Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng các kỳ vọng của chúng tôi được làm rõ.

Chúng tôi mong muốn sản phẩm của mình có thể tồn tại bền vững, tạo ra một mô hình có thể khuyến khích mọi người luyện tập, và có thể thực sự thay đổi cuộc sống của mọi người theo chiều hướng tích cực.

Với kỳ vọng này, chúng tôi đưa ra 3 mục tiêu:

  1. Value: giá trị ở đây là phải là các nguồn giá trị bền vững, không chỉ từ new users mà từ các giá trị thương mại khác. 
  2. Product: sản phẩm phải trở nên thu hút và chúng tôi rất mong muốn xây dựng được trải nghiệm giải trí và xã hội tốt nhất có thể.
  3. Realm: realm mới không nên biến động quá mức, như trường hợp vừa qua. Trước khi giới thiệu realm mới, chúng tôi kỳ vọng sẽ xác định được những vấn đề cốt lõi, và đưa ra những điều chỉnh để xử lý.

Tổng quát về tình hình hiện tại

  1. Việc chia sẻ energy giữa các realm đã bị lợi dụng trên BSC realm
  2. Hành động mint-to-sell đi ngược lại với mục tiêu trải nghiệm sản phẩm.
  3. Việc áp dụng dynamic mint cost chưa được cân nhắc thấu đáo
  4. Chưa có cơ chế tự điều chỉnh cho sneakers và gems, làm cho số lượng NFT tăng lên quá nhiều.

Vấn đề 1: Việc chia sẻ năng lượng giữa các realm đã bị lợi dụng trên BSC realm

Việc sử dụng 8 đôi sneakers trên mạng SOL + một đôi sneakers trên mạng BSC cho users 9-energy đã tạo ra giá trị quá lớn một cánh nhanh chóng và thiếu cân bằng, khi đó giá của một đôi sneaker trên mạng BSC quá cao so với chi phí sản xuất, từ đó tạo ra FOMO.

Về cơ bản, energy sharing chính là chất xúc tác để tạo nên vòng xoáy FOMO trên real mới.

Suy nghĩ của đội ngũ: chúng tôi mong muốn chia sẻ energy giữa các realm có thể khích lệ những đóng góp của users trên các realm trước đó và góp phần xây dựng các realm mới, tuy nhiên cần phải có thêm sự cân bằng và các ranh giới.

Vấn đề 2: Hành động mint-to-sell đi ngược lại với mục tiêu trải nghiệm sản phẩm

Suy nghĩ của đội ngũ: chúng tôi mong muốn ứng dụng StepN khuyến khích mọi người tập luyện, và được hưởng thêm lợi ích qua việc nhận được reward, chúng tôi không muốn StepN đơn thuẩn trở thành một ứng dụng tài chính khi mọi người hoàn toàn không có luyện tập.

Vấn đề 3: Việc áp dụng dynamic mint cost chưa được cân nhắc thấu đáo

Có 3 điểm cần phải xem xét:

  • Khi giá GST giảm quá nhanh, chưa có những điều chỉnh đủ lớn để cân bằng nó.
  • Sự tác động giá giữa GST và GMT trở nên vô nghĩa khi giá của hai đồng này về gần tương đương nhau.
  • Nhìn lại BSC reaalm, khi giá GST cao hơn GMT, không có những điều chỉnh để yêu cầu tăng GMT đối với mint cost, việc này dẫn tới chi phí mint ở mạng BSC quá bất hợp lý.

Suy nghĩ của đội ngũ: GST là thứ mà users quan tâm nhất, Minting là cơ chế cơ bản nhất trong StepN, chúng tôi cần kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề và tạo cơ chế đề giá GST ổn định hơn.

Vấn đề 4: Chưa có cơ chế tự điều chỉnh cho sneakers và gems, làm cho số lượng NFT tăng lên quá nhiều

Suy nghĩ của đội ngũ: một nền kinh tết tốt là một nền kinh tế có thể tự điều tiết linh hoạt, phải có một cơ chế để tự điều chính việc tạo ra NFT, và giảm NFT phục thuộc vào tình trạng của thị trường, và điều này phải tạo được lợi ích cho users. Chúng tôi kỳ vọng tạo ra được cơ chế hiệu quả để mang lại lợi ích cho cả users và sản phẩm.

4 vấn đề kể trên chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp 5 ngày sau, trong thời gian này chúng tôi mong muốn nhận được nhiều đóng góp từ cộng đồng.