Quỹ quản lý tài sản trị giá hàng ngàn tỷ đô la Franklin Templeton đã đệ đơn đăng ký cho một Spot Bitcoin ETF, yêu cầu Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) để cuối cùng chấp thuận một sản phẩm Spot Bitcoin.

image 26

Đơn đăng ký S-1 đã được nộp chính thức vào ngày 12 tháng 9 và chỉ đến vài tuần sau khi SEC trì hoãn quyết định về một số đơn đăng ký từ BlackRock, WisdomTree, Fidelity, VanEck và Bitwise.

Theo đơn đăng ký, Franklin Templeton sẽ cấu trúc quỹ dưới dạng một quỹ tin cậy, với Coinbase làm người giữ BTC và Bank of New York Mellon làm người giữ tiền mặt và quản trị viên. Các cổ phiếu của quỹ sẽ được giao dịch trên sàn Cboe BZX Exchange.

SEC có thời hạn đến ngày 16 tháng 10 để đưa ra quyết định hoặc yêu cầu thêm thời gian trong quá trình xem xét.

ETF spot được coi là tiêu chuẩn vàng để thu hút nhà đầu tư tài chính vào Bitcoin. Cho đến nay, SEC chỉ chấp thuận các sản phẩm liên quan đến hợp đồng tương lai. Sự từ chối đơn đăng ký ETF spot liên quan đến lo ngại về việc gian lận thị trường, theo quy định của cơ quan quản lý.