StepN

STEPN là một ứng dụng về sức khỏe tích hợp yếu tố GameFi,
nơi mà người chơi có thể kiếm thu nhập trên từng bước chân
di chuyển của chính mình. Người chơi chỉ cần sở hữu ít nhất
một đôi sneaker NFT và sau đó chuyển hóa từng bước đi của
mình thành GST token để tạo ra thu nhập.

Hiển thị tất cả 12 kết quả