Vào ngày 13/09/2023, ứng dụng nhắn tin Telegram đã thông báo tích hợp ví TON Space vào nền tảng của họ, phục vụ cho hơn 800 triệu người dùng trong cộng đồng crypto.

image 27

Người dùng có thể truy cập ví tiền mã hóa trực tiếp từ ứng dụng nhắn tin Telegram thông qua ví TON Space, một ví tiền điện tử được phát triển trên mạng lưới The Open Network (TON).

TON Space, một ví tiền mã hóa tự lưu ký, đã được xây dựng trên The Open Network (TON), một dự án ban đầu do Telegram khởi xướng và sau đó chuyển giao cho cộng đồng hoạt động từ năm 2020.

Telegram đã phải từ bỏ dự án TON do gặp rắc rối pháp lý với SEC, bị cáo buộc tiến hành một ICO trái phép trị giá 1,7 tỷ USD. Từ đó, TON đã trở thành một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi cộng đồng.

Theo thông báo mới nhất, người dùng bot Telegram Wallet đã có thể tích hợp ví TON Space để thực hiện giao dịch tiền mã hóa. Vào tháng 11, tất cả người dùng ứng dụng Telegram sẽ có thể truy cập ví thông qua mục Cài đặt (Settings). Tuy nhiên, các công dân Mỹ và một số quốc gia khác vẫn không thể truy cập vào ví này.

TON Space đóng vai trò là một hạ tầng cơ sở mới cho hệ sinh thái TON. Ngoài ra, Telegram đã cam kết ưu tiên hỗ trợ cho các dự án thuộc hệ sinh thái TON.