Thái Lan đã công bố kế hoạch của Cục Thuế vụ để áp thuế đối với tất cả các cá nhân có nguồn thu nhập từ công việc hoặc tài sản nước ngoài. Điều này áp dụng cho cả thu nhập từ hoạt động liên quan đến tiền mã hóa.

image 47

Cục Thuế vụ Thái Lan đã tiến hành kế hoạch áp dụng quy định mới đối với cá nhân cư trú ở Thái Lan trong tối đa 180 ngày/năm và có thu nhập nước ngoài từ công việc hoặc tài sản. Theo Mục 48 của Bộ luật, các cá nhân này sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Theo báo cáo của Bangkok Post vào ngày 19/09/2023, quy định mới này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Tuy nhiên, việc thuế thu nhập nước ngoài của cá nhân sẽ chỉ được áp dụng bởi các cơ quan chức năng vào năm 2025. Điều này cho phép thời gian chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thuế đối với thu nhập nước ngoài của cá nhân tại Thái Lan.

image 48

Chính sách thuế thu nhập mới của Thái Lan được đánh giá là đặc biệt áp dụng cho ba nhóm đối tượng sau đây, theo các chuyên gia pháp lý:

  1. Cư dân Thái Lan giao dịch trên thị trường chứng khoán nước ngoài thông qua các công ty môi giới nước ngoài: Chính sách thuế thu nhập đối với nhóm này nhằm đảm bảo rằng thu nhập kiếm được từ các hoạt động giao dịch chứng khoán nước ngoài cũng được chịu thuế tương tự như thu nhập nội địa.
  2. Nhà giao dịch tiền mã hóa: Với sự phổ biến ngày càng tăng của tiền mã hóa, chính sách thuế thu nhập mới này cũng áp dụng cho nhóm những người tham gia giao dịch tiền mã hóa. Điều này nhằm đảm bảo rằng thu nhập từ hoạt động này cũng được chịu thuế theo quy định của pháp luật.
  3. Người Thái có tài khoản ở nước ngoài: Chính sách thuế mới cũng áp dụng cho những người Thái có tài khoản ở nước ngoài. Điều này nhằm đảm bảo rằng thu nhập nước ngoài của họ cũng được chịu thuế và đóng góp vào ngân sách quốc gia.

Việc áp dụng chính sách thuế thu nhập này cho các nhóm đối tượng trên nhằm tăng cường sự công bằng và đảm bảo tuân thủ các quy định thuế thu nhập của Thái Lan.

Theo quy định mới, các cá nhân cư trú tại Thái Lan sẽ phải khai báo tất cả các nguồn thu nhập kiếm được ở nước ngoài, bao gồm cả khi số tiền thu nhập đó không được chuyển về Thái Lan trong cùng năm và không được sử dụng trong nền kinh tế địa phương. Điều này nhằm tăng cường sự minh bạch và tuân thủ quy định thuế thu nhập của Thái Lan, đồng thời đảm bảo rằng không có thu nhập nào bị trốn thuế hoặc được giấu kín. Các cá nhân sẽ phải tuân thủ quy định này và đáp ứng nghĩa vụ khai báo thuế theo quy định của Cục Thuế vụ Thái Lan.

Việc áp dụng các biện pháp chặt chẽ của cơ quan chức năng Thái Lan nhằm ngăn chặn các đối tượng lợi dụng kẽ hở trong hệ thống quản lý để trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế là một biện pháp cần thiết để đảm bảo sự công bằng và tuân thủ quy định thuế thu nhập của đất nước. Tuy nhiên, việc áp dụng quy định mới cũng gây ra nhiều tranh cãi và lo ngại từ các chuyên gia tài chính và các tổ chức tài chính.

Môi trường pháp lý ngày càng khắt khe có thể khiến các ngân hàng tư nhân và tổ chức tài chính xa lánh, gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của Thái Lan. Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan đã có những biện pháp khác nhằm bảo vệ người dùng và đảm bảo an toàn trong lĩnh vực tiền mã hóa, như yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cung cấp thông tin và thiết lập hệ thống quản lý hiệu quả.

Tuy nhiên, vấn đề lừa đảo trong lĩnh vực tiền mã hóa vẫn còn tồn tại tại Thái Lan. Các vụ lừa đảo như BCH Global Ltd đã gây thiệt hại lớn cho hàng ngàn người dùng và cần có sự can thiệp pháp lý để đảm bảo an ninh và công bằng cho nhà đầu tư tiền mã hóa. Cơ quan chức năng Thái Lan đã và đang nỗ lực trong việc xử lý các vụ vi phạm và ngăn chặn các hoạt động gian lận trong lĩnh vực này.